Liikuntahallin lattiat

mylly6
mylly6
mylly8
mylly8
mylly17
mylly17
mylly19
mylly19
mylly20
mylly20
tomppa_wainio
tomppa_wainio